• معرفی ریاست
  بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                                    
                                                                                     
  رزومه : دکتر عبدالرضا عطاشی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارس-خرمشهر   هذا من فضل ربی
   
   
  الف -1- مشخصات عمومی متقاضی
  نام خانوادگی:عطاشی گروه:زبان وادبیات عرب تسلط به زبان فارسی :در حدسخنرانی ونوشتن مقاله علمی پژوهشی Abdolrezaattashi2014@gmail.com
  نام:عبدالرضا مرتبه علمی : دانشیار تسلط به زبان عربی :در حدسخنرانی ونوشتن مقاله علمی پژوهشی سابقه مدیریتی: سرپرست دانشگاه پیام نور حمیدیه
  1386-1389
  تاریخ تولد:1343 مرتبه علمی فعلی:دانشیار  تسلط به زبان انگلیسی :در حد معرفی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی آبادان 1389-1391
  کد ملی:1988391865 پایه فعلی:15
   
   
  الف-2- سوابق تحصیلی
  مقطع تحصیلی کارشناسی (B.Sc)/ سطح 2 حوزه کارشناسی‌ارشد (M.Sc) /سطح 3 حوزه/
  دکترای حرفه‌ای (M.D)
  دکترای تخصصی (Ph.D) /سطح 4 حوزه
  رشته تحصیلی و گرایش اللهیات ومعارف اسلامی زبان وادبیات عرب زبان وادبیات عرب
  مؤسسه محل اخذ مدرک دانشگاه شهید چمران. دانشگاه آزاد اسلامی قم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
  شهر و کشور محل اخذ مدرک اهواز.ایران قم .ایران تهران .ایران
  تاریخ اخذ مدرک 1369 1373 1389
  عنوان پایان‌نامه یا رساله - علم بدیع در نامه های حضرت امام علی (ع) بررسی صور بیانی در سخنان سالار شهیدان
    دانشجوي كارشناسي ارشد: فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه: امیر المومنین (ع)
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  مقالات علمی پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی      رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-1-  مقاله علمی– پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي معتبر داخلي و خارجي (با توجه به 15 مورد توضیحات و تبصره های ذیل این بند در جدول شماره 3 آیین­نامه)
   
   
  ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه نوع نمایه علمی نشریه مؤسسه/کشور
   محل انتشار
  ضریب تأثیر
   با ذكر پايگاه استنادي
  ضریب تأثیر
  متوسط
  مشخصات نشريه نام متقاضي
  و همکاران به ترتیب
  امتیاز شماره بین المللی مجله
  مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/
  ISC/ISI/ ….
  سال انتشار شماره مجله کمیته منتخب کمیسیون
  1 مکانة الأدب الرسالی  فی موقعتی الجمنل وصفین آفاق الحضارة الإسلامیِّة علمی پژوهشی وزارتین ISC پژوهشکده علوم انسانی-ایران پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام
  11./.
    1391 30 1-عبدالرضا عطاشی2-رحیم سواری 6/3   ISSN:15626822
   
  2 اطلالة إسلوبية على رسول الله الدعوية مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها علمی پژوهشی وزارتین ISC دانشگاه سمنان-ایران پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام20./.   1395 23 1-الهه پی سپار2-عبدالرضا عطاشی 6/3   ISSN:20089023
   
  3 اطلالة علی الأدب العربی العاملی مجلة اللغة العربیة و آدابها علمی پژوهشی وزارتین ISC دانشگاه تهران پردیس فارابی-ایران پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام69./.   1436ربیع 11 1-عبدالرضا عطاشی2-هادی برومند 05/4   ISSN:97671735
   
  4 رثاء اهل البیت (علیهم السلام)فی الشعر المعاصر اللبنانی مجلة الكلية الاسلامية الجامعة-النجف الاشرف
   
  علمی پژوهشی ISC. -وزارة التعليم العالي -العراق الجامعة الاسلامیة النجف الاشرف. عراق پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام   2016 41 سید نظام الدین مرتضوی2-عبدالرضا عطاشی 7/2  

  issn:1997-6208

   

   
  مقالات علمی پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی      رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي معتبر داخلي و خارجي (با توجه به 15 مورد توضیحات و تبصره های ذیل این بند در جدول شماره 3 آیین­نامه)
   
   
  ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه نوع نمایه علمی نشریه مؤسسه/کشور
   محل انتشار
  ضریب تأثیر
   با ذكر پايگاه استنادي
  ضریب تأثیر
  متوسط
  مشخصات نشريه نام متقاضي
  و همکاران به ترتیب
  امتیاز شماره بین المللی مجله
  مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/
  ISC/ISI/ ….
  سال انتشار شماره مجله کمیته منتخب کمیسیون
  9 جایگاه حقوقی زن در قران کریم زن وفرهنگ علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز-ایران پایگاه استنادی جهان اسلام   1392 16 عبدالرضا عطاشي 3   ISSN:20088426
   
  10 در اسة دلالات لغة الجسد في القران الكريم (لغة اليدين نموذجا) مجله زبان وادبيات عرب علمی پژوهشی وزارتین ISC دانشگاه فردوسی مشهد-ایران پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام
  67./.
    1397 18 عبدالرضا عطاشي 5/4   ۲۰۰۸-۷۲۱۷
  Issn
   
  11 الهندسة الجمالية في الفروق الدلالية ( دراسة وتحليل على الفروق الدلالية القرآنية آنموذجا) مجلة آداب  الكوفة علمی پژوهشی ISC. -وزارة التعليم العالي -العراق جامعه الکوفه-العراق پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام   2017 33
   
  عبدالرضا عطاشی 5/3   ISSN
   
  19948999
   
  12 موازنه ظاهره الابدال بین ابن سکیت
  وابی الطیب اللغوی( فی میزان التنظیر
  والتطبیق

  مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه وآدابها

  علمی پژوهشی وزارتین ISC انجمن علمی زبان وادبیات عرب ایران پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام
  18./.
    2017 تم نشر المقال الکترونیا 14-5-2017 عبدالرضا عطاشی 5   23456361
  issn
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 7
  حداکثر امتیاز در موضوع: ندارد
  جمع کل      
       
                             
   

   
   
         مقالات علمی پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی      رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي معتبر داخلي و خارجي (با توجه به 15 مورد توضیحات و تبصره های ذیل این بند در جدول شماره 3 آیین­نامه)
   
   
  ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه نوع نمایه علمی نشریه مؤسسه/کشور
   محل انتشار
  ضریب تأثیر
   با ذكر پايگاه استنادي
  ضریب تأثیر
  متوسط
  مشخصات نشريه نام متقاضي
  و همکاران به ترتیب
  امتیاز شماره بین المللی مجله
  مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/
  ISC/ISI/ ….
  سال انتشار شماره مجله کمیته منتخب کمیسیون
  13 تعلیم العوامل غیر الصریحه علی الطریقه الاستقرائیه للناطقین بالفارسیه مجلة الكلية الاسلامية الجامعة-النجف الاشرف علمی پژوهشی ISC. -وزارة التعليم العالي -العراق الجامعة الاسلامیة النجف الاشرف.ال عراق 0 پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام   1439 44 عبدالرضا عطاشی 3   ISSN
  19976208
   
  14 جماليات أدب المتجانين مجلة آداب جلمعة الكوفة علمی پژوهشی ISC. -وزارة التعليم العالي -العراق جامعة الکوفة.العراق پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام   2016 28 1-عبدالرضا عطاشي
  2-جعفر عموري
   
  15/3   ISSN: 19948999
   
  15 الرؤیة الکونیه بین عمرخیام و الزهاوی

  مجلة اللغة العربیة و آدابها

  علمی پژوهشی وزارتین ISC دانشگاه تهران پردیس فارابی-ایران پایگاه استنادی مجلات جهان اسلام
  69./.
    1437 12 1- عبدالرضا عطاشی2-احمدصنوبر 05/4   ISSN:97671735
   
  16 أبو إسحاق الصابئی واسلوبه فی الکتابة والشعر

  مجلة جامعة الانبار للغات والاداب

   

  علمی پژوهشی ISC. -وزارة التعليم العالي -العراق جامعة الانبار عراق 0پایگاه استنادی جهان اسلام   2016 21 1--عبدالرضا عطاشی
  2-سید نظام الدین مرتضوی
  7/2   ISSN: 20736614
   
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 7
  حداکثر امتیاز در موضوع: ندارد
  جمع کل      
       
                             
   
   
   
   
         مقالات علمی پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی      رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-1-  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي معتبر داخلي و خارجي (با توجه به 15 مورد توضیحات و تبصره های ذیل این بند در جدول شماره 3 آیین­نامه)
   
   
  ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه نوع نمایه علمی نشریه مؤسسه/کشور
   محل انتشار
  ضریب تأثیر
   با ذكر پايگاه استنادي
  ضریب تأثیر
  متوسط
  مشخصات نشريه نام متقاضي
  و همکاران به ترتیب
  امتیاز شماره بین المللی مجله
  مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/
  ISC/ISI/ ….
  سال انتشار شماره مجله کمیته منتخب کمیسیون
  17 رویکردی تطبیقی له اخلاق اجتماعی دراشعارفردوسی ومتنبی فصلنامه علمی وپژوهشی توسعه انسانی سابق علمی پژوهشی وزارتین ISC دانشگاه شهید چمران اهواز 00پایگاه استنادی جهان اسلام   -- -- 1-جواد سعدون زاده2(راهنما)2-عبدالرضا عطاشی(مشاور) 3- پرویز عزیزی(دانشجو دکتری 6/1   پذیرش ن/8/740
  22-3-95:
  22081970 ISSN
                           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  مقالات علمی پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی      رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-3- مقاله­های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه­های علمیترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیسیون نشریات وزارتین
   
   
  رديف عنوان مقاله و تحشیه نام نشريه
   
  تاریخ انتشار
  (سال)
  شماره مجله نام متقاضي و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز شماره بین المللی مجله
  کمیته منتخب کمیسیون
  1 رثاء اهل البیت (علیهم اسللام) فی الشعر المعاصر المسیحی البنانی فصلیة دراسات الأدب المعاصر
  علمی ترویجی وزارت علوم
  1395 30 1-سید نظام الدین مرتضوی 2-عبدالرضا عطاشی 7/2   285710/87
   
  2 سیمای زن در شعر نزار قبانی و فروغ فرخزاد مجله علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی( علمی پژوهشی جیرفت 1392 27 1-عبدالرضا عطاشی2-الهه پی سپار 7/2    
  3 بررسی تطبیقی  مضامین همگون وناهمگون بهاریه سرایی درشعر سپهری وجبران  خلیل جبران فصلنامه ادبیات  تطبیقی واحد جیرفت گواهی پذیرش  
  شماره 44 تاریخ چاپ 96
  1-عبدالرضا عطاشی 2-جعفرعموری 3-صادق هاشمی امجد 4/2   گواهی پذیرش 29-3-96
  الف693
                   
   
   

   
  همایشهای بین المللی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی      رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-5- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و  بين­المللي
   
   
  ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
  ملی و بین‌اللملی
  محل برگزاری برگزار کننده
   همایش
  عنوان مقاله نام متقاضي
  و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  کشور شهر کمیته منتخب کمیسیون
  1 هجری شمسی العلوم الإنسانیة والثقافة (مستقبلها وتحدیاتها ومساهماتها) مالزی مالانج جامعة هدایت الله دراسة نقدیة لأفکارو آراء إبن خلدون حول صناعات اللغة العربیة عبدالکریم البوغبیش_عبدالرضا عطاشی 2/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  14-12 اکتوبر 2010
  2 هجری شمسی دیوان الشعر العربی فی ایران
   
  کویت مویت موسسه بین المللی بابطین الشعر العربی فی الجمهوریة الاسلامیة الایزانیة
   
  عبدالرضا عطاشی 2   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  23-25 مارس 2014
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 2
  حداکثر امتیاز در موضوع: 12
  جمع کـل      
   
       
  تبصره- حداکثر تعداد مقاله­های قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال 3 مقاله است. اين مقاله­ها مي­تواند با همكاري دانشجویان و یا همکاران باشد.
                             
   
   
       
   
   
   
   
   
  همایشهای بین المللی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات­علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-5- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و  بين­المللي
   
   
  ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
  ملی و بین‌اللملی
  محل برگزاری برگزار کننده
   همایش
  عنوان مقاله نام متقاضي
  و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  کشور شهر کمیته منتخب کمیسیون
  3 هجری شمسی دوراللغة اللغة العربیة في عملية البناء الحضاري اندونزی يوغياكرتا   الصورالبلاغية في النصوص النبوية عبدالرضا عطاشی 2   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  14-12 اکتوبر 2011
  4 هجری شمسی اللغة العربیة بین الانقراض والتطور –التحدیات والتوقعات اندونزی جاکارتا   أساليب تدريس اللغة العربیِّة بین لغير الناطقين بها بين الثابت والمتغير عبدالرضا عطاشی
  2- محمد جواد غانمي
  8/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  22-24 اکتوبر 2010
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 2
  حداکثر امتیاز در موضوع: 12
  جمع کـل      
   
       
  تبصره- حداکثر تعداد مقاله­های قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال 3 مقاله است. اين مقاله­ها مي­تواند با همكاري دانشجویان و یا همکاران باشد.
                             
   

   
   
   
  همایشهای بین المللی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات­علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-5- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و  بين­المللي
   
   
  ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
  ملی و بین‌اللملی
  محل برگزاری برگزار کننده
   همایش
  عنوان مقاله نام متقاضي
  و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  کشور شهر کمیته منتخب کمیسیون
  5 هجری شمسی مستقبل اللغة العربیة فی عصر العولمة  بین الأمل والیأس اندونزی جاکارتا   توظیف الصور البلاغیة فی عملیة الدعوة الاسلامیة _عبدالرضا عطاشی
  یابر دلفی
  8/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  9-12 يوليو 2012
  6 هجری شمسی مستقبل اللغة العربیة فی عصر العولمة  بین الأمل والیأس اندونزی جاکارتا   تآصلات صوتیة فی ضوء علم العربیة یابر دلفی -
  عبدالرضا عطاشی-
  2/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  9-12 یولیو 2011
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 2
  حداکثر امتیاز در موضوع: 12
  جمع کـل      
   
       
  تبصره- حداکثر تعداد مقاله­های قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال 3 مقاله است. اين مقاله­ها مي­تواند با همكاري دانشجویان و یا همکاران باشد.
                             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  همایشهای بین المللی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات­علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-5- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و  بين­المللي
   
   
  ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
  ملی و بین‌اللملی
  محل برگزاری برگزار کننده
   همایش
  عنوان مقاله نام متقاضي
  و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  کشور شهر کمیته منتخب کمیسیون
  7 هجری شمسی

  کنگره بین المللی :ادبیات؛عرفان؛ فلسفه دانشگاه تربت حیدریه International Congress on Literature,Mysticism & Philosophy

  ایران تربت حیدریه
   
  دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح استراتیجیة القرآن والمرأة و دورها فی بناء الأمة الإسلامیة
   
  عبدالرضا عطاشی 7   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  14-12 اکوبر 2010
  8 هجری شمسی کنگره بین المللی :ادبیات؛عرفان؛ فلسفه دانشگاه تربت حیدریه International Congress on Literature,Mysticism & ایران تربت حیدریه
   
  دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح  
  Nostalgia and Expatriation in Ibn Al-Saati’s Poetry
   
  عبدالرضا عطاشی
  سیدرحیم موسوی نیا
  8/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  14-12 اکوبر 2010
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 2
  حداکثر امتیاز در موضوع: 12
  جمع کـل      
   
  تبصره- حداکثر تعداد مقاله­های قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال 3 مقاله است. اين مقاله­ها مي­تواند با همكاري دانشجویان و یا همکاران باشد.
                             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  همایشهای بین المللی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات­علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-5- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و  بين­المللي
   
   
  ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
  ملی و بین‌اللملی
  محل برگزاری برگزار کننده
   همایش
  عنوان مقاله نام متقاضي
  و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  کشور شهر کمیته منتخب کمیسیون
  9 هجری شمسی اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی وپژوهشی دینی غدیر 1st International Conference on Socio–Cultural Studies and Religious Research ایران رشت دانشگاه گیلان جایگاه تمدن اسلامی در تولید علم عبدالرضا عطاشی-حمیدرضا زهره ای 8/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
  30 2 1395
  میلادی
  روز ماه سال
       
  10 هجری شمسی الملتقى   الدولي الثالث" تعلمية النَّص الأدبي-الواقع والآفاق" الجزائر وهران جامعه وهران المناهج التعليمية لتعلم النص الأدبي عند غيرالناطقين بالعربية في الجامعات الإيرانية عبدالرضا عطاشی 5/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  16-17 آوريل 2013
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 2
  حداکثر امتیاز در موضوع: 12
  جمع کـل      
   
       
  تبصره- حداکثر تعداد مقاله­های قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال 3 مقاله است. اين مقاله­ها مي­تواند با همكاري دانشجویان و یا همکاران باشد.
                               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  همایشهای بین المللی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات­علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-5- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و  بين­المللي
   
   
  ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
  ملی و بین‌اللملی
  محل برگزاری برگزار کننده
   همایش
  عنوان مقاله نام متقاضي
  و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  کشور شهر کمیته منتخب کمیسیون
  11 هجری شمسی  
  International conference on social sciences research (icssr2015)
   
  مالزی کوالالامپور جامعه العلوم الاسلامیه رسالة السماء تدعو الی السلم أم الی الحرب
   
  عبدالرضا عطاشی
  -یونس عطاشی
  8/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
       
  میلادی
  روز ماه سال
  9-10 مارس 2015
  12 هجری شمسی همایش ملی میراث مشترک زبان وادبیات وفرهنگ فارسی وعربی در حوزه خلیج فارس ایران بوشهر دانشگاه خلیج فارس الاضداد فی میزان الدراسه والمقارنه بین قطرب البصری والی الطیب العسکری عبدالرضا عطاشی
  2-جعفرعموری
  8/1   ارائه وچاپ شد
  روز ماه سال
  27-28 11 95
  میلادی
  روز ماه سال
       
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 2
  حداکثر امتیاز در موضوع: 12
  جمع کـل      
   
       
  تبصره- حداکثر تعداد مقاله­های قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال 3 مقاله است. اين مقاله­ها مي­تواند با همكاري دانشجویان و یا همکاران باشد.
                               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  همایشهای بین المللی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات­علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-5- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملي و  بين­المللي
   
   
  ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
  ملی و بین‌اللملی
  محل برگزاری برگزار کننده
   همایش
  عنوان مقاله نام متقاضي
  و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  کشور شهر کمیته منتخب کمیسیون
  13 هجری شمسی همایش بین المللی عربی نویسان وعربی سرایان ایرانی ایران شیراز دانشگاه شبراز مهاره الایرانیین فی تطویر مفردات اللغه العربیه( این سکیت و عبدالواحد العسکری عبدالرضا عطاشی.
  .جعفر عموری
  9/0   ارائه وچاپ شد
   
  روز ماه سال
  26-27 7 96
  میلادی
  روز ماه سال
       
                       
       
       
   
       
       
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 2
  حداکثر امتیاز در موضوع: 12
  جمع کـل 12   از 6/21 امتیاز کسب شده سقف 12 قابل پذیرش است
       
  تبصره- حداکثر تعداد مقاله­های قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال 3 مقاله است. اين مقاله­ها مي­تواند با همكاري دانشجویان و یا همکاران باشد.
                               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  طرحهای پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات­علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-9
  3-9-1- گزارش‌های علمی طرح‌های پژوهشی و فناوری خاتمه­يافته در داخل موسسه با تایید معاون پژوهش و فناوری موسسه
   
   
  ردیف عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوری خاتمه یافته
  در داخل موسسه
  شماره و تاریخ گواهی خاتمه طرح تاریخ انجام نوع طرح ميزان اعتبار نام متقاضي
  و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  شروع پایان نظری کاربردی بنیادی و
  توسعه ای
  کمیته منتخب کمیسیون
  1 علماء جبل عامل و آثارهم 1152-5-29-3-95 1394 1395
  •  
        عبدالرضا عطاشی 2   تسویه شد
  2 المراه فی القرآن ادبیا و قیمیا 1416/5 – 20/2/93 1393 93
  •  
        عبدالرضا عطاشی 2   تسویه شد
  3 قواعد الاملاء زبان عربی 24274/5 9/9/1389 1389 89
  •  
        عبدالرضا عطاشی 2   تسویه شد
  4 آفرینش (زایش) معنایی در خطب نهج البلاغه 4/354183 20/3/1391 1391 1392
  •  
        عبدالرضا عطاشی 2   تسویه شد
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: تا 2
  حداکثر امتیاز در موضوع: 6
  جـمع کـل 6   از 8 امتیاز کسب شده سقف 6 قابل پذیرش است
   
   
   
   
                                
   
   
   
   
   
   
  اثر بدیع نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  3-10- اثر بدیع و ارزنده هنری يا ادبي و فلسفي چاپ شده
   
   
  ردیف نام اثر ناشر مرجع
  تأييدكننده
  نوع اثر بدیع و ارزنده نام متقاضي و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  هنری ادبی فلسفی کمیته منتخب کمیسیون
  1 فیلم مستند زلال جاری آب: برنده
  1394 و 1395
  صدا وسیمای استان خوزستان جشنواره سراسری فیلم مستند آیات قران بوشهر 1394
  •  
      نویسنده محقق ومترجم:
  عبدالرضا عطاشی
   
  کارگردان :سیدحمید موسوی
  8   برنده جشنواره سراسری فیلم مستند  طریق الحسین 1395
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  تالیفات نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب  
     
  12-3- تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب، دانشنامه­
   
   
  ردیف عنوان  کتاب نوع فعالیت ويرايش نام ناشر تاریخ انتشار نام متقاضي و همکاران
  به ترتیب
  امتیاز ملاحظات
  تصنیف تألیف تصحيح انتقادی ترجمه کتاب دانشنامه علمي ادبي اولین چاپ آخرین تجدید چاپ یا ویرایش کمیته منتخب کمیسیون
  تاریخ نشر مجدد نوبت آخرين چاپ درصد تجدیدنظر
  1 مروارید سخن بررسی سخنان حضرت امام حسین علیه السلام  
  •  
            سازمان چاپ وانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
  •  
    1395   عبدالرضا عطاشی 10    
  2 آیین نگارش قران کریم  
  •  
            دار الطب قم
  •  
    1395   عبدالرضا عطاشی 8    
  3 العبرات والنظرات :کتاب الفضیلة –تالیف مصطفی لطفی المنفلوطی      
  •  
        المنصوری-
  •  
    1394   1-عبدالرضا عطاشی
  2-الهه پی سپار
  5/4    
  4 رهنمودهای نجات دهنده ترجمه وصیت حضرت امام صادق (ع) به عبدالله بن جندب      
  •  
        قهوه
  •  
    1396   عبدالرضا عطاشی 5    
                                     
                                     
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال: 15 10 7   جـمع کـل 5/27    
  حداکثر امتیاز  در موضوع: ندارد 10
       
   
   
   
   
   
   
   
   
  راهنمایی پایان نامه نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  13-3- راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا دکتری حرفه­ای یا سطح 3 حوزه/رساله دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزه
   
   
   ردیف عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی مقطع تحصیلی  
  نام دانشجو
  تاریخ  دفاع دانشگاه محل
  تحصيل دانشجو
      امتیاز
  کارشناسی ارشد/
  سطح 3 حوزه/
  دکتری حرفه ای
  دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي
  استادان راهنما
  اسامي
   استادان مشاور
  کمیته منتخب کمیسیون
  1 کاربرد اغراء ؛ تحذیر؛اشتغال؛وتنازع؛درقران کریم کارشناسی ارشد   زینب لالوند 27-6-1389 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی محمدجوادغانمی 2  
  2 معانی واو در خطبه های نهج البلاغه کارشناسی ارشد   علی بخشی بهمنی 30-11-1389 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی علی سپهیار 2  
  3 ادب اهل الجمل وصفین اصحاب امیرالمؤمنین(ع) کارشناسی ارشد   رحیم سواری 29-6-1390 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی علی سپهیار 2  
  4 نقش زن در اشعار حافظ ابراهیم کارشناسی ارشد   مژده مرشدی 29-11-1390 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عباس عباسی 2  
  5 حسینیات درشعر عربی خوزستان کارشناسی ارشد   حسین فرج الله چعب 16-9-1391 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عظیم مطوری 2  
  6 کمال الانقطاع  فی القران من الجزء الاول إلی الجزء الرابع کارشناسی ارشد   مالک بنی اسد 16-9-1391 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی محمدجوادغانمی 2  
  7 بررسی آرایه های ادبی در دیوان متنبی کارشناسی ارشد   خلیل حزبه 14-11-1391 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی یابر دلفی 2  
  8 مفاهیم الحب فی الادب العربی کارشناسی ارشد   براهیم بچاری 13-4-1391 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی محمدجوادغانمی 2  
  9 تاثیری پذیری بحتری از فرهنگ ایرانی کارشناسی ارشد   نادیه چسباوی 10-11-88 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی محمودآبدانان 2  
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان راهنما 2 6   جمع کل    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان مشاور 5/0 5/1
  حداكثر امتياز در موضوع: 25
       
   
   
   
   
   
   
  راهنمایی پایان نامه نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  13-3- راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا دکتری حرفه­ای یا سطح 3 حوزه/رساله دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزه
   
   
   ردیف عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی مقطع تحصیلی  
  نام دانشجو
  تاریخ  دفاع دانشگاه محل
  تحصيل دانشجو
      امتیاز
  کارشناسی ارشد/
  سطح 3 حوزه/
  دکتری حرفه ای
  دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي
  استادان راهنما
  اسامي
   استادان مشاور
  کمیته منتخب کمیسیون
  10 محمد سعید الحبوبی حیاته و شعره کارشناسی ارشد   میثم زرساز

   
  29-11-88 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی جاسم پژوهنده 2  
  11 جمع مکسر و علل کاربرد آن در جزء دوم قران کریم کارشناسی ارشد   معصومه گلابی 29-10-90 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عبدالکریم آلبوغبیش 2  
  12 انواع تنوین در قرآن کارشناسی ارشد   محمد جواد موذنی 22-6-90 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عظیم مطوری 2  
  13 کاربرد لام در پانزده جزء دوم قران کریم کارشناسی ارشد   خلیل شبانی نژآد 08-06/90 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی شجاعپوریان 2  
  14 الصنابع الفظیه و المعنویه فی شعر عائشه الباعونیه کارشناسی ارشد   صباح سعدونی 28-11-91 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عظیم  مطوری 2  
  15 عبدالرحمن شکری حیاته و ادبه کارشناسی ارشد   ملوک البوغبیش 28-06-92 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عباس عباسی 2  
  16 نقد و بررسی کتب درسی در مقطع متوسطه کارشناسی ارشد   فرنگیس باقری 18-06-92 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی محمد جواد غانمی 2  
  17 دیدگاهای اجتماعی در اشعار محمد مهدی جواهری و شهریار کارشناسی ارشد   مجید شریفات 29-06-93 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی یابر دلفی 2  
  18 زکریا تامر داستان نویس سوری کارشناسی ارشد   ابتسام جلیزی 29-06-93 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی صادق ابراهیمی 2  
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان راهنما 2 6   جمع کل    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان مشاور 5/0 5/1
  حداكثر امتياز در موضوع: 25
       
   
   
   
   
   
   
  راهنمایی پایان نامه نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  13-3- راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا دکتری حرفه­ای یا سطح 3 حوزه/رساله دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزه
   
   
   ردیف عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی مقطع تحصیلی  
  نام دانشجو
  تاریخ  دفاع دانشگاه محل
  تحصيل دانشجو
      امتیاز
  کارشناسی ارشد/
  سطح 3 حوزه/
  دکتری حرفه ای
  دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي
  استادان راهنما
  اسامي
   استادان مشاور
  کمیته منتخب کمیسیون
  19 سیمای زن در آثار حبران خلیل جبران و احمد شاملو کارشناسی ارشد   حسین فضل فر 08-11-93 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عبدالکریم آلبوغبیش 2  
  20 شخصیت امام علی(ع)در قرآن وتحلیل أدبی آیات مربوطه کارشناسی ارشد   فاطمه یزدان نژاد 24-3-94 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عزیزعشمیدیان 2  
  21 تصویرگرایی در شعر بدرشاکر السیاب
   
  کارشناسی ارشد   شهرام فرهادی 6-5-94 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عظیم  مطوری 2  
  22 الدنیا وصفاتها فی القرآن الکریم کارشناسی ارشد   جوادمسعودیا 29-5-94 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی محمدجواد غانمی 2  
  23 الحکمه فی شعر البارودی کارشناسی ارشد   محمد عبادی 29-5-94 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی علی سپهیار 2  
  24 الشعر الاجتماعی فی دیوان الجواهری کارشناسی ارشد   کاظم حیدری 8/6/91 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عباس پورعباس 2  
  25 الهم والحزن فی المعلقات السبع کارشناسی ارشد   مریم منصوری 24-6-1395 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عزیز عشمیدیان
   
  2  
  26 صنایع لفظی د در صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد   فریبا عباسی 24-6-1395 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی منصورحمیل پور 2  
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان راهنما 2 6   جمع کل    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان مشاور 5/0 5/1
  حداكثر امتياز در موضوع: 25
       
   
   
   
   
   
   
   
  راهنمایی پایان نامه نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  13-3- راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا دکتری حرفه­ای یا سطح 3 حوزه/رساله دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزه
   
   
   ردیف عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی مقطع تحصیلی  
  نام دانشجو
  تاریخ  دفاع دانشگاه محل
  تحصيل دانشجو
      امتیاز
  کارشناسی ارشد/
  سطح 3 حوزه/
  دکتری حرفه ای
  دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي
  استادان راهنما
  اسامي
   استادان مشاور
  کمیته منتخب کمیسیون
  27 زندگی و آثار شیخ شیخ ابراهیم خنیفری کارشناسی ارشد   کیوان کوتی 15-7-1395 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی عبدالکریم آلبوغبیش 2  
  28 بررسی جمله در نامه های رسول اکرم(ص)  
  •  
  الهه پی سپار 18-9-1395 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی یابر دلفی 6  
  29 ترجمه وشرح الوافیه فی شرح الکافیه  
  •  
  عاطفه عصاره 28-10-96 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی صادق ابراهیمی 6  
  30 رثای اهل بیت (ع) درشعر معاصر لبینان  
  •  
  سید نظام الدین مرتضوی 29-6-1396 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی صادق ابراهیمی 6  
  31 بررسی انواع تاکید بلاغی ونحوی درنامه های  نهج البلاغه  
  •  
  فرزانه شمعی خشاب 28-10-96 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی یابر دلفی 6  
  32 بررسی ریشه های شعر منثور در ادب عربی
  •  
    عقیله بوغنیمه 4-7-95 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان محمد جواد غانمی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  33 معانی حقیقی ومجازی نهی در قران (ده جزء دوم قران)
  •  
    نرگس اسدی نسب 20-6-88 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان محمدجوادغانمی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  34 بررسی جمله های انشایی در جکمت های نهج البلاغه
  •  
    موسی خرم زاده 29-6-89 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان یابردلفی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  35 تحلیل معانی استفهام در سوره های مکی قران
  •  
    فرزانه شمعی 27-6-89 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالکریم آلبوغبیش عبدالرضا عطاشی 5/0  
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان راهنما 2 6   جمع کل    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان مشاور 5/0 5/1
  حداكثر امتياز در موضوع: 25
       
   
   
   
   
   
   
  راهنمایی پایان نامه نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  13-3- راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا دکتری حرفه­ای یا سطح 3 حوزه/رساله دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزه
   
   
   ردیف عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی مقطع تحصیلی  
  نام دانشجو
  تاریخ  دفاع دانشگاه محل
  تحصيل دانشجو
      امتیاز
  کارشناسی ارشد/
  سطح 3 حوزه/
  دکتری حرفه ای
  دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي
  استادان راهنما
  اسامي
   استادان مشاور
  کمیته منتخب کمیسیون
  36 طنز پردازی درآثار ابراهیم عبدالقادر المازی
  •  
    عبدالامیرچلداوی 23-6-1391 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان یا بر دلفی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  37 معاني بلاغي (حقيقي و مجازي) نهي در 10 جزء اول قران
  •  
    مريم توانانيا 18/06/88 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان محمد جواد غانمی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  38 الأجل والیأس فی شعر ابی القاسم الشابی
  •  
    سید رضاحسینی 27-6-89 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان یابردلفی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  39 الصورالبلاغیه    فی غزلیات ابی فراس الحمدانی
  •  
    حسن حردانه 30-11-89 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان یابردلفی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  40 بررسی واژه های دخیل در صبح الاعشی قلقشندی
  •  
    آسیه پورکیان اصل 29-11-90 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان محمد جواد غانمی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  41 اثرپذیری شعر عبدالوهاب البیاتی از قران کریم
  •  
    نوشین خواجه پور 29-5-94 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان یابردلفی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  42 حماسه در دیوان بارودی
  •  
    سعید بنی سعید 18-6-94 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان محمد جواد غانمی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  43 وصف الطبیعة الصامته فی الشعر العربی والفارسی المعاصرین
  •  
    رقیه محمدی زاده 14-11-94 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان رحیمه چولانیان عبدالرضا عطاشی 5/0  
  44 مفهوم العدالة الإجتماعیة فی شعر بدر شاکر السیاب
  •  
    حبیب عفری فرد 1-6-92 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان یابردلفی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان راهنما 2 6   جمع کل    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان مشاور 5/0 5/1
  حداكثر امتياز در موضوع: 25
       
   
   
   
   
   
  راهنمایی پایان نامه نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  13-3- راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا دکتری حرفه­ای یا سطح 3 حوزه/رساله دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزه
   
   
   ردیف عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی مقطع تحصیلی  
  نام دانشجو
  تاریخ  دفاع دانشگاه محل
  تحصيل دانشجو
      امتیاز
  کارشناسی ارشد/
  سطح 3 حوزه/
  دکتری حرفه ای
  دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي
  استادان راهنما
  اسامي
   استادان مشاور
  کمیته منتخب کمیسیون
  45 وصف الاجرام السماویة فی الادب الجاهلی والقران الکریم
   
  •  
    ناصر داغله 22-5-92 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان یابر دلفی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  46 دلالتهای صوتی حروف در قران کریم
  •  
    سمیه طهماسبی 26-6-93 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان سهادجادری عبدالرضا عطاشی 5/0  
  47 دیدگاههی نمایشی در سوره کهف (داستان موسی وحضرت خضر
  •  
    ابوالقاسم عنایه زاده
   
  30-6-91 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان یابر دلفی عبدالرضا عطاشی 5/0  
  48 حکمت درشعر ابوتمامم  طایی
   
  •  
    صدیقه امینی فر 23-6-91 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان ولی اله شجاعپوریان عبدالرضا عطاشی 5/0  
  49 مقامات لسان الدین الخطیب الاندلسی
  •  
    هاشم ایران مهر 6-3-91 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالکریم آلبوغبیش عبدالرضا عطاشی 5/0  
  50 پژوهشی پیرامون  اغراض شعری سید رضی
  •  
    انیسه رئیسی نژاد 17-11-95 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی علی سپهیار 5/0  
  51 فن المعارضه فی شعر احمد شوقی
  •  
    فضیله مطوری 29-11-94 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان محمدجواد اسماعیل غانمی عبدالرضا عطاشی 5/0  
     52 الاخوانیات فی شعرمحمد مهدی الجواهری
  •  
    فیصل آشتاب
   
  21-10-91 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالکریم آلبوغبیش عبدالرضا عطاشی 5/0  
  53 امام حسین (ع) در صورتهای شعری  اشعار  حسینی معاصر
  •  
    خیریه بویر احمدی  14-7-1395 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان علی سپهیار عبدالرضا عطاشی 5/0  
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان راهنما 2 6   جمع کل    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:  استادان مشاور 5/0 5/1
  حداكثر امتياز در موضوع: 25
       
   
   
   
   
   
   
  راهنمایی پایان نامه نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  13-3- راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا دکتری حرفه­ای یا سطح 3 حوزه/رساله دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزه
   
   
   ردیف عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی مقطع تحصیلی  
  نام دانشجو
  تاریخ  دفاع دانشگاه محل
  تحصيل دانشجو
      امتیاز
  کارشناسی ارشد/
  سطح 3 حوزه/
  دکتری حرفه ای
  دکتری تخصصی/ سطح 4 حوزه اسامي
  استادان راهنما
  اسامي
   استادان مشاور
  کمیته منتخب کمیسیون
  54 مقامات لسان الدین الخطیب الاندلسی
  •  
    هاشم ایران مهر 6-3-91 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان سهاد جادری عبدالرضا عطاشی 5/0  
  55 نقد وتحلیل قصیده طلاسم ومعارضه های آن
  •  
    منافضلی منیخی 25-9-95 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان عبدالرضا عطاشی منصورحمیل پور 2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
     داوری مقالات علمی پژوهشی
  نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  16-3- داوری و نظارت بر فعالیت­های پژوهشی
   
   
  ردیف عنوان  فعالیت نوع فعالیت تاریخ نام مجله یا موسسه
  موضوع داوری و نظارت
  امتیاز ملاحظات
  داوری مقاله
   علمی- پژوهشی
  معتبر
  داوری آثار
  بدیع و ارزنده
   هنری
  داوری کتاب داوری یا
  نظارت بر طرح
  پژوهشی
  کمیته منتخب کمیسیون
  1 لتصویر الأدبیّ فی خُطب نهج البلاغة خطبة "الأشباح" انوذجا
  •  
        26-10-2014 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  2 المعراج النبوی واثره  فی رسالة الغفران ورسالة التوابع والزوابع
  •  
        26-10-2014 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  3 الرموز الطبیعیة و دلالاتها فی شعر یحیی السماوی
  •  
        5-11-2014 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  4 دواعی"الحذف"، فوائده ، شروطه واقسامه فی النحو و البلاغة
  •  
        20-12-2014 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  5 لتصویر الأدبیّ فی خُطب نهج البلاغة خطبة "الأشباح" انوذجا (ارزیابی مجدد)
  •  
        6-1-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  6 إطلالة على إسهامات  االغویة لا هل  البیت (علهیم السلام)
  •  
        6-1-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  7 ادب حافظ الشیرازی فی روایة "ملحمه  الحرافیش"
  •  
        9-1-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  8 دراسة نقدیة فی قصیدة ابن ابی الحدید العینیة
  •  
        15-2-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  9 اثر المذهب الفاطمی فی شعر موید الدین السرازی
  •  
        16-2-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  10 دور الترادف و شبهه فی تماسک النص
  •  
        16-2-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  11 ادب حافظ الشیرازی فی " ملحمه الحرافیش"( ارزیابی مجدد)
  •  
        19-4-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  12 اثر المذهب الفاطمی فی شعر موید الدین السرازی(ارزیابی مجدد)
  •  
        19-4-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  13 الطبیعة عند شعراء الرابطة القلمیة جبران خلیل جبران
  •  
        5-5-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:
  حداكثر امتياز در موضوع: 
  1 1 2 2 جـمع کـل      
  10
       
                         
   
   
   
   
  داوری مقالات علمی پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  16-3- داوری و نظارت بر فعالیت­های پژوهشی
   
   
  ردیف عنوان  فعالیت نوع فعالیت تاریخ نام مجله یا موسسه
  موضوع داوری و نظارت
  امتیاز ملاحظات
  داوری مقاله
   علمی- پژوهشی
  معتبر
  داوری آثار
  بدیع و ارزنده
   هنری
  داوری کتاب داوری یا
  نظارت بر طرح
  پژوهشی
  کمیته منتخب کمیسیون
  14 رؤية اسلوبية في وصية الامام علي (ع)
  •  
        219-6-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  15 مظاهر التناص الديني في شعر دعبل الخزاعي
  •  
        23-6-2014 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  16 دلالات الموت في شعر امل دنقل
  •  
        2-7-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  17 دراسة لغوية واسلوبية لسورة لقمان
  •  
        14-7-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  18 الطبیعة عند شعراء الرابطة القلمیة جبران خلیل جبران
  •  
        10-9-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  19 دور الترادف وشبهه في تماسك النص (دراسة تحليلية و...(ارزيابي مجدد)
  •  
        19-4-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  20 دراسة لغوية واسلوبية لسورة لقمان (ارزيابي مجدد)
  •  
        7-5-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  21 دراسة الدلالة الهامشية في أيات القران الكريم سور(النساء-النور –الزمر-التين)
  •  
        22-5-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  22 دراسة الاعداد الكنائية في القران الكريم
  •  
        18-6-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  23 المعراج النبوي واثره في رسالة الغفران ورسالة التوابع والزوابع (ارزيابي مجدد)
  •  
        3-8-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  24 الثائر الاحمر لعلي احمد باكثير
  •  
        12-8-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  25 تحليل الخطاب في شعر خليل مطران |(كلمة الشعب  انموذجا)
  •  
        9-9-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  26 انسانية المعاني والالفاظ عند حازم القرطاجني
  •  
        23-10-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:
  حداكثر امتياز در موضوع: 
  1 1 2 2 جـمع کـل      
  10
       
                         
   
   
   
   
   
   
  داوری مقالات علمی پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  16-3- داوری و نظارت بر فعالیت­های پژوهشی
   
   
  ردیف عنوان  فعالیت نوع فعالیت تاریخ نام مجله یا موسسه
  موضوع داوری و نظارت
  امتیاز ملاحظات
  داوری مقاله
   علمی- پژوهشی
  معتبر
  داوری آثار
  بدیع و ارزنده
   هنری
  داوری کتاب داوری یا
  نظارت بر طرح
  پژوهشی
  کمیته منتخب کمیسیون
  27 مي زيادة اديبة بين الواقعية والرومنطيقية
  •  
        3-6-2015 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  28 دراسة الاقاع الداخلي في قصيدة الجدارية  لمحمود درويش(=راسة دلالية )
  •  
        4-6-2017 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  29 عناصر سوسيولولوجية الادب وتجلياتها في اشعار عبدالسادة البصري
  •  
        28-6-2017 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  30 دراسة الايقاع الداخلي في قصيدة الجدارية لمحمود درويش(ارزيابي مجدد)
  •  
        9-8-2017 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  31 عناصر سوسيولولوجية الادب وتجلياتها في اشعار عبدالسادة البصري(ارزيابي مجدد)
  •  
        9-8-2017 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  32 دراسة الايقاع الداخلي في قصيدة الجدارية لمحمود درويش(ارزيابي مجدد)(ارزيابي مجدد)
  •  
        15-9-2017 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  33 عناصر سوسيولولوجية الادب وتجلياتها في اشعار عبدالسادة البصري(ارزيابي مجدد)
  •  
        6-10-2017 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  34 دراسة الايقاع الداخلي في قصيدة الجدارية لمحمود درويش(ارزيابي مجدد)(ارزيابي مجدد)
  •  
        6-10-2017 مجله اللغة العربیة وآدابها 1    
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:
  حداكثر امتياز در موضوع: 
  1 1 2 2 جـمع کـل      
  10
       
                         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  داوری مقالات علمی پژوهشی نام موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: عبدالرضا عطاشی                                                             رشته تحصیلی: زبان وادبیات عرب گروه: زبان وادبیات عرب
   
  16-3- داوری و نظارت بر فعالیت­های پژوهشی
   
   
  ردیف عنوان  فعالیت نوع فعالیت تاریخ نام مجله یا موسسه
  موضوع داوری و نظارت
  امتیاز ملاحظات
  داوری مقاله
   علمی- پژوهشی
  معتبر
  داوری آثار
  بدیع و ارزنده
   هنری
  داوری کتاب داوری یا
  نظارت بر طرح
  پژوهشی
  کمیته منتخب کمیسیون
  35 تجلیات رمزیه المکان وتطوراته الدلالية في الشعر الفلسطيني  المقاوم المعاصر (محمود درويش انموذجا)
  •  
        6-8-96 مجله علمی پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه 1    
  36 جمالیات التکرار في شعر المقاومة  للشاعر ابراهيم المقادمة (دراسة اسلوبية )
  •  
        6-8-96 مجله علمی پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه 1    
  37 : تجلیات الثوره والمقاومه في شعر دلدالعزيز المقالح
  •  
        6-8-96 مجله علمی پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه 1    
  38 بلاغت از دريجه نگاه صفی الدین الحلی
  •  
        23-9-95 مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه نقد ادبی وبلاغت 1    
  39 ساختار موسیقایی مناجات امام علی (ع) در مسجد کوفه
  •  
        23-9-95 مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه نقد ادبی وبلاغت 1    
  40 النثر في العصر الجاهلي
  •  
        17-9-95 مجلة اللغة والادب 1    
  41 اللص والکلاب  دراسة في تحليل الحبكة
  •  
        17-9-95 مجلة اللغة والادب 1    
  42 دلالة انسجام الصوامت في سورة ال عمران         17-9-95 مجلة اللغة والادب 1    
  43 داوری کتاب ترجمه  از عربی به فارسی (معماری وشهرسازی در سایه قران)    
  •  
    20-2-96 دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 1   13787/م
  44 داوری طرح پژوهشی التداخل اللغوی فی الشعر الجاهلی      
  •  
  13-4-95 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان 1   1167/پ/95
  حداکثر امتیاز در واحد کار يا نيم­سال:
  حداكثر امتياز در موضوع: 
  1 1 2 2 جـمع کـل 10   از 44 امتیاز کسب شده سقف10 قابل پذیرش است
  10
       
                         
   

   
   
   
   
   

   
   

   

 • دفتر فرهنگ اسلامی

  دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه نهادي است كه با هدف تقويت بنيه ديني و ارتقاء آموزه هاي فرهنگي و اخلاقي دانشجويان تاسيس گرديده و وظيفه گسترش افق هاي فرهنگ اسلامي و ژرفا بخشي و نهادينه سازي باورهاي ديني و ارزش هاي اخلاقي را بر عهده دارد.

  ترويج علوم حيات بخش قرآن و آموزه هاي ديني و اخلاقي ائمه اطهار (ع)، ايجاد روحيه تحقيق و پرسشگري، تلاش در جهت شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانشجويان، تربيت افراد متعهد و متخصص در انجام فعاليت هاي فرهنگي در جامعه اسلامي، ارتقاء فرهنگ نماز و پايبندي به مسائل اسلامي و تاثير گذاري مثبت بر محيط هاي خارج از دانشگاه از ديگر وظايف ذاتي اين دفتر مي باشد و تلاش هميشگي ما دستيابي به اين اهداف در سايه رضايت و ياري خداوند است.

   دفتر فرهنگ اسلامي واحد مجري انجام فعاليت هاي ذيل است :

  ۱) برپايي مناسبت ها و برگزاري اعياد اسلامي، ميلاد ائمه و ايام انقلاب

  ۲) سفر حج عمره دانشجويي و عتباب عاليات

  ۳) برپايي اعتكاف

  ۴) ثبت نام و برگزاري جشن ازدواج دانشجويي

  ۵) برگزاري كلاس هاي فوق برنامه

  ۶) امور نماز و نمازخانه ( ستاد اقامه نماز)

  ۷) مشاركت در برگزاري همايش ها و اردوها

  ۸) برگزاري مسابقات فرهنگي

  ۹) برگزاري اردوهاي زيارتي و فرهنگي

  ۱۰) برگزاري مسابقات سراسري قرآن و عترت

  ۱۱) برگزاري محافل انس با قرآن

  ۱۲) تهيه نشريات

  تشكيل جلسات شوراي فرهنگي و ...
 • فرم پیشنهاد عنوان پایانامه