•  
    نام و نام خانوادگي :  
    سمت :  
    مدرك تحصيلي :  
    رشته تحصيلي :  
    ايميل :  herasat@iaupg.ac.ir                                                
    تلفن :    53373081 – 061                                                        
  واحد حراست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی خلیج فارس

  اداره حراست از جمله واحدهاي حوزه رياست است كه در حال حاضر با سابقه چندین ساله به لحاظ امكانات و تجهيزات توسعه نسبتاً خوبي پيدا كرده است و برآن است كه در راستاي وظايف و مسئوليت هاي خود به پشتوانه تجربيات مفيد گذشته و بهرمندي از ايده ­هاي نوين و امكانات و راهكارهاي جديد همگام با ساير بخش هاي دانشگاه در جهت ايجاد محيطي سالم و پر نشاط با امنيت و قانونمندي تلاش نمايد.

   
  وظايف و راهبردهاي اصلي واحد حراست :

  در يك نگاه كلي وظيفه اصلي اين اداره طبق شرح وظايف مدون، حفاظت و حراست از سلامت عمومي دانشگاه و تأمين امنيت لازم براي انجام فعاليت هاي قانوني است براين اساس مي توان وظايف و راهبردهاي ذيل را بعنوان منشور سازمان و چارچوب فعاليت اين اداره تعريف نمود:

      1- تلاش براي ايجاد امنيت و آرامش در محيط هاي علمي و آموزشي با تأكيد بر تعاليم ارزشمند اسلامي
      2- تدوين روش هاي پيشگيري از بحران در محيط هاي دانشگاهي، جلوگيري از تعرض به حريم دانشگاه و رايزني و تعامل با سازمان هاي خارج از دانشگاه
      3- تلاش براي تحكيم مباني فرهنگي ايراني- اسلامي و جلوگيري از تكوين و گسترش فرهنگ مخرب بيگانه در محيط هاي  علمي و فرهنگي
      4- حمايت از فعاليت هاي قانونمند علمي، فرهنگي و سياسي براساس آئين نامه ها و دستورالعمل
      5- تأكيد بر فعاليت هاي خود جوش و مستقل دانشجويي
      6- رعايت حريم خصوصي افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار آنان
      7- تلاش در جهت استقرار نظام اداري شايسته سالار با تكيه بر شناسايي و معرفي كاركنان متعهد و متخصص به ریاست دانشگاه
      8- اهتمام جدي در جهت تحقق سه شعار اصلي و اساسي حراست اثر گذار، تصميم ساز و پاسخگو


  دفتر حراست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی خلیج فارس آماده دریافت گزارشات و نطرات دانشجویان,اساتید و پرسنل محترم می باشد.

  نشانی پستی: خرمشهر - مینوشهر - بعد از پل امام حسین(ع) خیابان سوم خرداد - جنب سوله ورزشی
  دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی خلیج فارس صندوق پستی 151

  پست الکترونیک: herasat@iaupg.ac.ir