امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:27
امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:23
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
زمانبندي دعوت به مصاحبه تخصصي مقطع دكترا -  یکشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 9:18
زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن ماه 94 -  یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 23:21
اخبار و اطلاعیه ها پنجشنبه 18 تیر 1394 ساعت 0:57

اطلاعیه مهم حوزه پژوهش - تغییر در روند ارزیابی پایان نامه ها

اجرای بخشنامه های حوزه پژوهش و فناوری و تغییر در روند ارزیابی پایان نامه ها

قابل توجه دانشجویانی که در حال تصویب موضوع یا تصویب و تدوین مراحل پایان نامه هستند، بخصوص دانشجویانی که در شرف دفاع از پایان نامه خود هستند:
با توجه به بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص شیوه ارزیابی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد  موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.

  1. دانشجویان کارشناسی ارشد به شرطی می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند که حداقل دو گزارش پیشرفت کار 3 ماهه تایید شده به مدیریت پژوهشی ارائه نمایند.
  2. گزارش پیشرفت کار باید به روز بوده و مدیریت پژوهشی از پذیرفتن گزارش پیشرفت کار که بیش از ده روز از تاریخ ارائه گزارش گذشته باشد معذور است.اولین گزارش 3 ماهه و دومین گزارش 6 ماه بعد از ابلاغ موضوع پایان نامه باید ارائه شود. در صورت تاخیر ،مراتب توسط دانشجو گزارش و در صورت تایید استاد راهنما مورد پذیرش  قرار خواهد گرفت.
گزارش تفصیلی دانشجو(تایپ شده)به پیوست ارائه شود. در نوبت اول گزارش می بایست شامل نکات ذیل  باشد و در نوبتهای بعدی ذکر بند 1 لزومی ندارد.
  1. اهداف کلی پایان نامه
  2. مسیر علمی و تکنیکی کار تحقیقاتی
  3. موسساتی که در جریان تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.
  4. ذکر منابع علمی مورد استفاده
نمره جلسه دفاعیه از 16 محاسبه شده و 1 نمره برابر بخشنامه به دو گزارش سه و شش ماهه به شرح فوق اختصاص می یابد و 1 نمره نیز برای به موقع دفاع نمودن توسط معاونت پژوهش تخصیص می یابد و 2 نمره نیز برای ارائه مقاله برابر بخشنامه ارزش مقالات تعلق میگیرد.
بخشنامه ها و فرمهای مورد نیاز در قسمت پژوهش سایت دانشگاه موجود است به دانشجویان توصیه می شود بخشنامه های موجود درسایت دانشگاه را در قسمت  واحد های دانشگاه ___ حوزه پژوهش ____ دانلود فرم ها  مطالعه نمایند.

منبع:   تعداد بازدید : 11915 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی:  پژوهش، خلیج فارس، خرمشهر، آبادان


بازگشت