امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:27
امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:23
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
زمانبندي دعوت به مصاحبه تخصصي مقطع دكترا -  یکشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 9:18
زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن ماه 94 -  یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 23:21
 • تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-93
  زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 دانشگاه آزاد مرکز بین المللی خلیج فارس

  رشته از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت ورودی ها
  حقوق جزا و جرم شناسی 93/10/3 93/10/4 8 23:59 کلیه ورودیها
  حقوق خصوصی 93/10/3 93/10/4 8 23:59 کلیه ورودیها
  مدیریت بازرگانی 93/10/5 93/10/6 8 23:59 کلیه ورودیها
  مدیریت مالی 93/10/5 93/10/6 8 23:59 کلیه ورودیها
  حسابداری 93/10/7 93/10/8 8 23:59 کلیه ورودیها
  صنایع کلیه گرایشها 93/10/9 93/10/9 8 23:59 کلیه ورودیها
  کلیه رشته ها و گرایشها 93/10/10 93/10/10 8 23:59 کلیه ورودیها