مدارك لازم جهت انجام امور فارغ التحصيلان

 
دانشجویان گرامی ضمن تبریک به مناسبت فارغ التحصیلی خواهشمند است پس از تحویل نسخه صحافی شده پایان نامه به واحد پژوهش با در دست داشتن مدارک ذیل به واحد فارغ التحصیلان مراجعه نمایید :
 
  • سه قطعه عکس 
  • تصويرصفحه اول  شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کپی از صفحه توضیحات )
  • تصوير كارت ملي پشت و رو
  • تصوير مدرك كارشناسي و تاييديه تحصيلي مقطع كارشناسي
  • تحويل اصل كارت دانشجويي
  • دو فقره تمبر مالياتي 10000 ريالي (از بانك ملي تهيه گردد)
  • اصل فيش واريزي به مبلغ 130000ريال به شماره حساب 0104460446004 بنام دانشگاه آزاد اسلامي  برای دانشجویانی که تاریخ دفاع آنان قبل از 5/11/94 می باشد، جهت صدور مدرك
  • دانشجویانی که تاریخ دفاع آنان 5/11/94 به بعد می باشد مبلغ 170000 ریال به حساب فوق پرداخت نمایند.