به اطلاع دانشجویان گرامی که قصد دفاع  از پایانامه تا پایان نیمسال اول 98-97 را دارند میرساند مهلت تحویل مدارک اعلام آمادگی دفاع و انجام امور اعم از کد گیری، اصالت سنجی و ... تا تاریخ 30/10/97 می باشد لذا به مدارکی که پس از  این تاریخ تکمیل گردد جهت نیمسال اول 98-97ترتیب اثر داده نخواهد شد.آخرین روز دفاعیات ترم 1-98-97 تاریخ 11 بهمن می باشد.