تاريخچه و معرفي رشته

مدير گروه

  نام و نام خانوادگي : فریدون امیدی
  مرتبه علمي :  استادیار
 رشته تحصيلي :  مدیریت بازرگانی - بازاریابی
  رزومه :  
  آدرس پست الكترونيك :   dr.omidi@iaupg.ac.ir
  تلفن تماس :  

اساتيدگروه  نام و نام خانوادگي : لیلا اندرواژ
  مرتبه علمي : استادیار
 رشته تحصيلي : مدیریت بازرگانی- بازاریابی
  رزومه :  
  آدرس پست الكترونيك :  
  تلفن تماس :  

  نام و نام خانوادگي :  
  مرتبه علمي :  
 رشته تحصيلي :  
  رزومه :  
  آدرس پست الكترونيك :  
  تلفن تماس :  

برنامه كلاسي نيمسال 
 
مقطع ترم كد درس درس تعداد مدرس/ دكتر روز ساعت
               
 

سيلابس مصوب وزرات علوم
مشخصات كلي برنامه و سر فصل دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع را از اينجا دريافت كنيد