• اهداف و برنامه ها
  امور و فعالیت های مربوط به بخشهای اداری و مالی و اعتباری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی خلیج فارس در حوزه معاونت اداری مالی انجام می شود.


  فعالیت های حوزه معاونت اداری و مالی این واحد :

  • ارائه وام قرض الحسنه پس انداز کارکنان.
  • ارائه وام مسکن - احداث - خرید - ودیعه و تعمیر.
  • وام های ضروری سفر های تحقیقاتی - وام کمک هزینه ازدواج.
  • انعقاد قرارداد های مختلف جهت رفاه اجتماعی کارکنان.
  • تامین تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی.
  • انجام امورات ایاب و ذهاب اساتید، کارکنان و در برخی موارد دانشجویان عزیز.
  • اعطای وام بلند مدت - وام ازدواج - وام کوتاه مدت - وامهای نقدی به دانشجویان.
  • تامین نیروی انسانی بخشهای مختلف واحد و انجام امورات رفاهی کارکنان.
  • برگزاری دوره های ضمن خدمت در سطح ملی، منطقه ای و داخلی جهت ارتقاء سطح دانش اعضای هیئت علمی و کارکنان.
  • فعالیت های مربوط به حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی ، کارکنان، همکاران حق التدریس، پیمانکاران و ...
  • انجام فعالیتهای مربوط به دبیرخانه و ارسال و مراسلات دانشجویی.
  • انجام امورات مربوط به خدماتی در سطح واحد.
  • انجام امورات تاسیساتی.
  • زیبا سازی و نگهداری فضای سبز محوطه واحد.
  • نظارت، کنترل و جمع داری کلیه اموال دانشگاهی.