• مرحله 1
  ثبت اطلاعات فردی
  مرحله 2
  ثبت اطلاعات دانشجویی
  مرحله 3
  ثبت اطلاعات پروژه
  مرحله 4
  ارسال مدارک پیوست
  مرحله 5
  وضعیت زبان خارجی
  مرحله 6
  تایید و ارسال فرم
  لطفا اطلاعات فردی درخواست شده را با دقت وارد کنید. از شماره موبایل وارد شده جهت ارسال پیامک استفاده می شود.
  لطفا اطلاعات دانشجویی درخواست شده را به صورت صحیح وارد کنید. در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح نباشند به درخواست ترتیب اثر داده نمی شود.
  لطفا اطلاعات پروژه و مشخصات اساتید راهنما و داور را وارد کنید.
  لطفا فایل های مورد نیاز را در سیستم بارگذاری کنید.
  لطفا وضعیت زبان خارجی خود را با انتخاب هر یک از گزینه ها مشخص کنید.
  اطلاعات ثبت شده را کنترل کرده و بر روی گزینه ثبت نهایی کلیک کنید.

  اطلاعات فردی :
  تذکر :
  از شماره همراه شما جهت ارسال پیامک روند فرآیند های صورت گرفته استفاده می شود.

  * نام :   * شماره شناسنامه :
  * نام خانوادگی :   * کدملی :  
  * نام پدر : * موبایل :  
  * ایمیل :   * تلفن :  
  مشخصات دانشجویی :

  * شماره دانشجویی :   * سال ورود :   
  * رشته تحصیلی :   * نیمسال ورود :   
  * مقطع : * معدل کل :  
  مشخصات پروژه :
  تذکر :
  - کلیه دانشجویان نمی توانند تاریخ دفاع را کمتر از 15 روز آینده انتخاب کنند.
  - دانشجوی مقطع کارشناسی باید تاریخ دفاع را حداقل 4 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال انتخاب کند.
  - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد باید تاریخ دفاع را حداقل 6 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال انتخاب کند.
  - دانشجوی مقطع دکتری باید تاریخ دفاع را حداقل 1 سال پس از تاریخ تصویب پروپوزال انتخاب کند.

  * عنوان پایان نامه / رساله :  
  * تاریخ تصویب پروپوزال :  
  * تاریخ دفاع :  
  * زمان دفاع :
  * سالن دفاع :

  مشخصات اساتید راهنما و مشاور :
  تذکر :
  - پر کردن رکورد استاد راهنمای اول الزامی است.
  - با زدن دکمه افزودن می توان سطر جدیدی افزود و اساتید راهنما و مشاور بعدی را نیز اضافه کرد.
  - در فیلد دانشگاه و موسسه در صورتی که استاد مربوطه عضو هیئت علمی نباشد  عبارت مدعو ثبت شود.
  - چنانچه استاد راهنما ، مشاور یا داور شما مدعو می باشند ، حتما به ایشان اعلام فرمائید تا حکم کارگزینی خود را برای کارشناس پژوهش ارسال نمایند.

  ردیف مشخصات اساتید نام و نام خانوادگی مرتبه دانشگاهی دانشگاه/ مؤسسه افزودن
  1


  مشخصات اساتید داور :
  تذکر :
  - با زدن دکمه افزودن می توان سطر جدیدی افزود و اساتید داور بعدی را نیز اضافه کرد.
  - در فیلد دانشگاه و موسسه در صورتی که استاد مربوطه عضو هیئت علمی نباشد  عبارت مدعو ثبت شود.
  - چنانچه استاد راهنما ، مشاور یا داور شما مدعو می باشند ، حتما به ایشان اعلام فرمائید تا حکم کارگزینی خود را برای کارشناس پژوهش ارسال نمایند.

  ردیف مشخصات اساتید نام و نام خانوادگی مرتبه دانشگاهی دانشگاه/ مؤسسه افزودن
  1

  بارگذاری فرم ها :
  تذکر :
  - برای آپلود فایل لطفا به پسوند های مجاز دقت کنید. پس از انتخاب فایل مربوطه بر روی گزینه بارگذاری فایل کلیک کنید
  - چکیده پایان نامه باید حتما در فرمت Word با پسوند Doc یا Docx باشد.
  - بقیه فایل ها می توانند در فرمت Word ، PDF یا تصویر با پسوند های مجاز Doc ، Docx ، PDF ، JPG یا PNG باشند.

  هیچ فایلی ثبت نشده است

  عنوان :
  فایل :   
  لطفا وضعیت زبان خارجی خود را با انتخاب گزینه های زیر تعیین کنید.


    
  تذکر :
  لطفا اطلاعات تکمیل شده خود را بار دیگر با دقت مرور کرده و در صورت نیاز به تصحیح می توانید با کلیک کردن بر روی گزینه مرحله قبل آن ها را تصحیح کنید.
  در صورتی که اطلاعات مورد تایید شما می باشند بر روی گزینه ثبت نهایی کلیک کنید تا سیستم پس از ثبت نهایی اطلاعات شناسه درخواست و کد رهگیری را نمایش دهد.

  اطلاعات فردی :

  نام : شماره شناسنامه :
  نام خانوادگی : کدملی :
  نام پدر : موبایل :
  ایمیل : تلفن :


  مشخصات دانشجویی :

  شماره دانشجویی : سال ورود :
  رشته تحصیلی : نیمسال ورود :
  مقطع : معدل کل :


  مشخصات پروژه :

  موضوع پروژه :
  تاریخ تصویب پروپوزال :
  تاریخ دفاع :
  زمان دفاع :
  سالن دفاع :

  مشخصات اساتید راهنما و مشاور :

  شما تاکنون استاد راهنمایی انتخاب نکرده اید.

  مشخصات اساتید داور :

  شما تاکنون استاد داوری انتخاب نکرده اید.

  فرم های بارگذاری شده :

  هیچ فایلی ثبت نشده است


  وضعیت زبان خارجی :
  Label
  دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی یا مربی یا ایثارگر می باشم
  مشاهده فایل ارسال شده
  پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.